Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

 

Forside
KSS. Bestyrelse
Tilsluttede foreninger
Aktiviteter
Skydning
Billeder
Tilbageblik
Historie og Formål
Bliv Medlem
Gode links
Sitemap


Bliv Medlem af en soldater- el. Marineforening under Københavnske Soldaterforeningers Samvirke (KSS)

Soldaterforeninger, som vi kender dem i dag, blev for de førstes vedkommende stiftet for mange år siden, idet den første - Garderforeningen i København - så dagens lys i 1885, snart fulgt af Kystartilleriforeningen, Pionerforeningen, 1. Regiment (nu Danske Livregi­ment) samt Gardehusarforeningen, for blot at nævne nogle af de første.

Et ønske om bedre udnyttelse af de rådige ressourcer, øget samarbejde samt at kunne optræde med vægt overfor offentlighed og myndigheder, førte i 1919 til dannelsen af Danske Soldaterforeningers Fællesudvalg, hvis navn i 1936 ændredes til det nuværende, da det overordnede landsorgan Danske Soldaterforeningers Landsraad blev stiftet.

De Soldater- og Marineforeninger, der i dag er tilsluttet Københavnske Soldaterforeningers Samvirke, er hjemmehørende i København og Frederiksberg Kommuner samt i Region Storkøbenhavn.

Blandt de aktiviteter KSS lader afholde, er foredragsaftener, skydninger, andespil og udflugter/skovture. Desuden deltager KSS, i samvirke med Forsvaret, i kranselægninger på Forsvarets mindedage.

Link til de foreninger som er medlem af KSS. 

Ja tak, jeg vil gerne have oplysning om den Soldater- el. Marineforening, der er tilknyttet det regiment/værn, hvor jeg er/har været tjenestegørende:Navn:

Adresse:

Post nr.:

By:

Land:

Telefon:

E-mail:

Andre oplysninger: