Københavnske Soldaterforeningers Samvirke

 

Forside
Tilbage
KSS 40 år 28/10-59
Soldatens Dag 1994
Soldatens Dag 1995
5. maj 1995 Mindelunden
10. maj 1995 Mindelunden
Soldatens Dag 1996
Uds. på Kbh. Rådhus 1996
Generalforsamling 2003
Frederiksberg Slot 2003
Soldatens Dag 2003
Soldatens Dag 2004
Soldatens Dag 2005
Soldatens Dag 2006
Holmen 2007
Sol. & Orl. Dag 2007
Christiansb. 2008
Generalf. 2008
Kransel. 29/8-08
Sol. & Orl. Dag 2008
Sporvejsm. 15/8-09
Sol. & Orl. Dag 2009
KSS 90 år 28/10-09
Generalf. 2010
Dronningen 70 år
Orlogsmuseet 2010
5. maj 2010 Mindelunden
Sol. & Orl. Dag 2010
Generalf. 2011
Stevnsfort
National Flagdag 2011, Frb.
Gardehusartur 2012
Generalf. 2012
5. maj 2012 Mindelunden
Bispebjerg Kirkegård 2012
National Flagdag 2012
200 m skydning 2012
9. april 2013
5. maj 2013
Korsør Flådestation 2013
National Flagdag 2013
15 m. skydning 2014
Generalforsamling 2014
Egholm Slot 10. maj 2014
National Flagdag 2014
2015 50 m
2015 200 m
Vestre Kirkegård 2016
Mindelunden 2016
29. aug. 2016
Vestre Kirkegård 2017
29. august 2017
2017 15 m
Køge 2017
2016 Peder Skram
5. maj 2018 Mindelunden
2018 Sensommerudflugt
2019 50 m skydning
KSS 100 år reception
Mindelunden 2022
29. august 2023


 

 


Soldatens & Orlogsgastens Dag d. 9. oktober 2007.

Foto: Svend Knudsen og Søren Konradsen

Søværrnets Tamburkorps Foreningsfaner KSS formand Per Küster Faneindvielse Faneindvielse KSS fane indvies ved, Forsvarsmenister Søren Gade, Viceadmiral Tim Sloth Jørgensen, Major Jørgen Kold Kvindelige Marineres Musikkorps Velkomst ved, Fhv. minister Grethe Rostbøll Publikum Per Svensson, bandt aftnen sammen Kvindelige Marineres Musikkorps Kvindelige Marineres Musikkorps Forsvarsminister Søren Gade Forsvarsminister Søren Gade Danske Livregiments Soldatewrforenings Sangkor Danske Livregiments Soldatewrforenings Sangkor Danske Livregiments Soldatewrforenings Sangkor Danske Livregiments Soldatewrforenings Sangkor Søværrnets Tamburkorps Søværrnets Tamburkorps Søværrnets Tamburkorps Søværrnets Tamburkorps Publikum Ole Kvist Kvindelige Marineres Musikkorps